היצירות בחלקן ניתנות לרכישה, לפרטים צרו קשר

מבט אישי

דומם 1
דומם 1

70X50 מעורבת

דומם  2
דומם 2

70X50 מעורבת

דומם  3
דומם 3

70X50 מעורבת

במבט אחד
במבט אחד

40X40 מעורבת

במבט אחד -המשך
במבט אחד -המשך

40X40 (מעורבת (חלק 2

במבט שני
במבט שני

95X70 מעורבת

1/5